Gevonden in Pagina's

Zeelsterhof

Zeelsterhof is een basisschool met ruim 300 leerlingen en 15 groepen in het hart van Zeelst. Zeelst is een oud kerkdorp en hoort bij de gemeente Veldhoven...

https://www.zeelsterhof.nl/zeelsterhof/

Home

Welkom op onze website

https://www.zeelsterhof.nl/

Lennard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae diam at dui semper dictum in pharetra leo...

https://www.zeelsterhof.nl/lennard-van-de-laar/

Vakanties

  Herfstvakantie          25-10-2021 t/m 31-10 2021 Kerstvakantie           25-12-2021 t/m 08-01-2022 Voorjaarsvakantie    28-02-2022 t/m 05-03-2022 2de Paasdag           18-04-2022 Koningsdag              27-04-2022 Meivakantie              25-04-2022 t/m 08-05-2022 Bevrijdingsdag         05-05-2022 Hemelvaart              26-05-2022 t/m 29-05-2022 2de Pinksterdag       06-06-2022 Zomervakantie         27-07-2022 t/m 04-09-2022

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/vakanties/

Schoolraad

Elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben, waarin ouders en leerkrachten inspraak hebben op het beleid van de school...

https://www.zeelsterhof.nl/ouders/schoolraad/

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met directie, teamleden en schoolraad een groot aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk ontbijt, schoolreisjes, het schoolkamp en de musical van de groepen 8...

https://www.zeelsterhof.nl/ouders/oudervereniging/

Naar het VO

Groep 8 is een leuk en bijzonder jaar. Je sluit de basisschoolperiode af en kiest voor een nieuwe middelbare school...

https://www.zeelsterhof.nl/ouders/naar-het-vo/

Onderwijs

Een dag bij ons op school lijkt vanaf een afstandje op het onderwijs dat u ook heeft gehad. De kinderen zitten in een gemêleerde jaargroep en hebben een of twee vaste juffen en meesters...

https://www.zeelsterhof.nl/zeelsterhof/onderwijs/

Schooltijden

Maandag, dinsdag ,donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot 14:15 uur Woensdag: 8:30 uur tot 12:15 uur

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/schooltijden/

Nieuwe leerling

AANMELDEN LEERLING < 5 JAAR Toekomstige leerlingen kunnen al vanaf hun 2,5 jarige leeftijd worden aangemeld...

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/aanmelden/

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind via Parro.  

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/ziek-melden/

Leerplicht en verlof

Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Verplicht is dat nog niet. Dat komt pas een jaar later: als uw kind vijf jaar is geworden, moet het naar school...

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/verlof/

BSO en dagopvang

  Veldhoven heeft drie MFA’s (Multi-Functionele Accommodaties): Veldhoven Noord, Midden en Zuid...

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/bso-en-tso/

AVG

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer geldig is...

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/avg/

Gevonden in nieuws

Schoolplein

 In het plan zit een waterberging voor de opslag van water verwerkt. Daarnaast wordt het schoolplein zo ingericht dat er voldoende schaduw en groen aanwezig is...

https://www.zeelsterhof.nl/nieuws/schoolplein/

Gevonden in agenda

Opening kinderboekenweek en Schoolraad

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2021-10-05

Studie ochtend, kinderen om 12:30 uur naar school

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2021-12-06