Gevonden in Pagina's

Zeelsterhof

Zeelsterhof is een basisschool met ruim 300 leerlingen en 15 groepen in het hart van Zeelst. Zeelst is een oud kerkdorp en hoort bij de gemeente Veldhoven...

https://www.zeelsterhof.nl/zeelsterhof/

Home

Welkom op onze website

https://www.zeelsterhof.nl/

Lennard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae diam at dui semper dictum in pharetra leo...

https://www.zeelsterhof.nl/lennard-van-de-laar/

Vakanties

Veldvest, stichting voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. Herfstvakantie 16-10-23 t/m 20-10-23 Kerstvakantie 25-12-23 t/m 05-01-24 Voorjaarsvakantie 12-02-24 t/m 16-02-24 2de paasdag 01-04-24 Koningsdag 27-04-24 Meivakantie 22-04-24 t/m 03-05-24 Bevrijdingsdag 05-05-24 Hemelvaart 09-05-24 t/m 10-05-24 2e Pinksterdag 20-05-24 Zomervakantie 08-07-24 t/m 16-08-24 Koningsdag valt dit schooljaar in de meivakantie en Bevrijdingsdag valt op een zondag.

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/vakanties/

Studiedagen 2023/24

Studiedagen 2023-2024 Dit zijn de studiedagen voor het nieuwe schooljaar: ma. 18-09-2023 do...

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/studiedagen-2022/

Rondleidingen

Bij de keuze voor een school is het belangrijk dat de sfeer en het onderwijs u aanspreken. Wilt u een keer komen kennismaken met onze school? Meld u dan aan voor een rondleiding! Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom en laten u graag de school in werking zien...

https://www.zeelsterhof.nl/ouders/rondleidingen/

Schoolraad/MR

Elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben, waarin ouders en leerkrachten inspraak hebben op het beleid van de school...

https://www.zeelsterhof.nl/ouders/schoolraad/

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met directie, teamleden en schoolraad een groot aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk ontbijt, schoolreisjes, het schoolkamp en de musical van de groepen 8...

https://www.zeelsterhof.nl/ouders/oudervereniging/

Naar het VO

Groep 8 is een leuk en bijzonder jaar. Je sluit de basisschoolperiode af en kiest voor een nieuwe middelbare school...

https://www.zeelsterhof.nl/ouders/naar-het-vo/

Missie en Visie

Samen een veilige oefenplaats creëren voor leerlingen. Ervoor zorgen dat ieder kind zich veilig, gehoord en gezien voelt: daar zetten we ons voor in...

https://www.zeelsterhof.nl/zeelsterhof/missie-en-visie/

Onderwijs

Een dag bij ons op school lijkt vanaf een afstandje op het onderwijs dat u ook heeft gehad. De kinderen zitten in een gemêleerde jaargroep en hebben een of twee vaste juffen en meesters...

https://www.zeelsterhof.nl/zeelsterhof/onderwijs/

Schooltijden

Maandag, dinsdag ,donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot 14:15 uur Woensdag: 8:30 uur tot 12:15 uur

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/schooltijden/

Nieuwe leerling

Bent u geïnteresseerd in onze school? Neem dan telefonisch contact op met onze administratie via telefoonnummer (040) 253 23 82...

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/aanmelden/

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind via Parro.

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/ziek-melden/

Leerplicht en verlof

Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Verplicht is dat nog niet. Dat komt pas een jaar later: als uw kind vijf jaar is geworden, moet het naar school...

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/verlof/

BSO en dagopvang

Veldhoven heeft drie MFA’s (Multi-Functionele Accommodaties): Veldhoven Noord, Midden en Zuid...

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/bso-en-tso/

AVG

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer geldig is...

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/avg/

Luizen

De ouders controleren thuis de eigen kinderen regelmatig op de aanwezigheid van luizen. Mochten de ouders luizen en/of neten ontdekken dan geven ze dit zsm door aan de leerkracht van de betreffende groep...

https://www.zeelsterhof.nl/praktische-informatie/luizen/

Gevonden in agenda

inloop ouders/leerkrachten CJG/GGD

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2022-01-13

Inloop ouders/leerkrachten CJG/GGD

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2022-02-16

Inloop ouders/leerkrachten CJG/GGD

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2022-03-21

Inloop ouders/leerkrachten CJG/GGD

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2022-04-21

Inloop ouders/leerkrachten CJG/GGD

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2022-06-01

Inloop ouders/leerkrachten CJG/GGD

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2022-07-04

Kick-off van de dag van de duurzaamheid

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2022-09-27

Maandafsluiting groep 1/2a en groep 4a

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2022-10-21

Maandafsluiting groep 1/2b en groep 6

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2022-11-18

Maandafsluiting groep 1/2c en groep 5a

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-01-27

Defintief adviesgesprek gr. 8 / Oudergesprekken groepen 1/2

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-02-06

Definitieve adviesgesprekken gr. 8 /Oudergesprekken groep 1/2

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-02-07

Definitieve adviesgesprekken gr. 8 /Oudergesprekken groep 1/2

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-02-08

Definitieve adviesgesprekken gr. 8 /Oudergesprekken groep 1/2

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-02-09

Maandafsluiting groep 4b en groep 8a

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-02-10

Definitieve adviesgesprekken gr. 8 /Oudergesprekken groep 1/2

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-02-10

Maandafsluiting groep 5b en groep 8b

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-03-24

Maandafsluiting groep 3a en groep 7a

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-04-14

Maandafsluiting groep 3b en groep 7b

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-06-02

Rondleiding 15:00 uur-16:15 uur

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-06-07

Uitzwaaien leerlingen van groep 8

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2023-07-12

Rondleiding 13:00 uur-14:00 uur

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2024-02-29

Rondleiding 13:00 uur-14:00 uur

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2024-04-18

Rondleiding 13:00 uur-14:00 uur

https://www.zeelsterhof.nl/agenda/?date=2024-06-20