Zeelsterhof

Techniek in de klas Techniek in de klas

Een dag bij ons op school lijkt vanaf een afstandje op het onderwijs dat u ook heeft gehad. De kinderen zitten in een gemêleerde jaargroep en hebben een of twee vaste juffen en meesters. We hebben twee tot drie keer in de week gym, er wordt veel geknutseld en gespeeld en elke dag wordt er gerekend, gelezen en geschreven. Er zijn vieringen en feesten en soms zijn de kinderen vrij omdat de leraren een studiedag hebben.

Als je ‘inzoomt’ zie je dat er veel veranderd is: Wij ondersteunen de effectiviteit van ons onderwijs met digitale middelen. De tablets en laptops die we gebruiken zetten we in om aan de ene kant de motivatie van de kinderen te verhogen en ons te kunnen focussen op wat echt belangrijk is bij de les. En aan de andere kant geven deze digitale middelen ons belangrijke data waardoor we het onderwijs beter kunnen afstemmen op wat elk kind nodig heeft.

Daarnaast wordt er veel samengewerkt door leraren: deze samenwerkingen leiden tot specifieke expertises waardoor ons onderwijs interactiever, doelgerichter en uitdagender wordt. Onze rekenmethodes, taalmethodes en wereld-oriëntatie methodes zijn uitgezocht met onze visie op onderwijs in het achterhoofd. Daarnaast worden de lessen bij het voorbereiden zo aangepast dat ze precies passen bij wat we met ons onderwijs voor ogen hebben. Onze leerkrachten zijn dan ook experts in het maken van keuzes: wat is belangrijk voor deze groep en deze leerlingen.

Gymles Gymles

Verschillende leraren hebben zich gespecialiseerd als leermonitor: zij zijn experts in een bepaald vakgebied en ondersteunen hun collega’s. Dit doen we door bij elkaar te kijken en met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast zijn er twee collega’s verantwoordelijk voor de zorg en de interne ondersteuning. Deze intern-begeleiders hebben een regisseursrol. Samen met de directeur sturen zij het onderwijs en de ontwikkeling aan.

We hebben ons traditionele klassikale onderwijs uitgebreid met verschillende andere organisatie vormen. Zo worden de jaargroepen soms samengenomen: de groepen 6a en 6b werken dan gemixt aan een leesles en de groepen 3a en 3b hebben tegelijk gym. In andere situaties werken we in een Unit: de groepen 7 en 8 werken samen aan een project voor aardrijkskunde of de groepen 3 en 4 werken samen aan een thema in het kader van cultureel leren. En tot slot werken we ook wel eens bouw- en schoolbreed. Met name tijdens vieringen willen we de kinderen elkaar zoveel mogelijk laten ontmoeten.

We zijn trots op het onderwijs dat wij verzorgen. We noemen daarbij specifiek:

  • onze manier van instructie geven;
  • het onderwijs voor excellente leerlingen;
  • ons onderwijs voor leerlingen met Nederlands als tweede taal;
  • onze keuzes op het gebied van rekendidactiek en taal;
  • ons onderwijs in cultureel leren;
  • en de zorg die wij bieden aan alle leerlingen middels onze 1-onderwijsroute.

Tot slot zijn wij een opleidingsschool. Gedurende de week leren en werken er diverse onderwijsassistenten en leraren in opleiding bij ons. Zij maken deel uit van ons team en realiseren samen met ons het onderwijs dat we willen geven: Passend, sociaal en uitdagend!