Wanneer uw kind ziek is kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind via Parro.