Hoofdluis of neten procedure

Help ik heb luizen! Help ik heb luizen!

Periodieke controle vormt de basis van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van hygiëne en het leefklimaat met betrekking tot hoofdluis.

We hebben een grote en betrokken groep ouders die ons hier uitstekend in ondersteunt. Met hen is het onderstaande beleid besproken na het inwinnen van advies en informatie bij de GGD.

 

 1. Periodieke controle op een vaste dag direct na elke vakantie.
 2. Bij constatering van luis en/of neten worden
  1. ouders direct gebeld.
  2. Broertjes en zusjes gecontroleerd
  3. ouders ook via brief en brochure GGD geïnformeerd.
  4. ouders uit de groep ook via brief en brochure geïnformeerd.
  5. Leerlingen twee weken later nogmaals gecontroleerd.

 

We hebben twee soorten brieven en de brochure van de GGD die als basis dienen van ons beleid:

Deze 2 brieven kunt u hieronder als download vinden.