Luizenprotocol

Help ik heb luizen! Help ik heb luizen!

De ouders controleren thuis de eigen kinderen regelmatig op de aanwezigheid van luizen. Mochten de ouders luizen en/of neten ontdekken dan geven ze dit zsm door aan de leerkracht van de betreffende groep. Als er bij een leerling luizen en/of neten worden geconstateerd dan wordt er namens de leerkracht, via Parro, een bericht naar alle ouders gestuurd. Met de vraag om in die periode de kinderen extra te controleren.