OUDERVERENIGING


De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met directie, teamleden en schoolraad een groot aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk ontbijt, schoolreisjes, het schoolkamp en de musical van de groepen 8. Daarnaast draagt de oudervereniging zorg voor groepsactiviteiten. Hierbij moet u denken aan kasteelbezoek, speeltuin bezoek, bezoek aan het van Goghmuseum en nog veel meer! Ook betrekt de oudervereniging ouders bij het schoolgebeuren en geeft aandacht aan blijde en minder blijde gebeurtenissen onder leerlingen en leerkrachten.

Vergaderingen

De oudervereniging vergadert maandelijks bij één van de leden thuis. Informatie over de activiteiten vindt u in de nieuwsbrief. De oudervereniging heeft een postvak op school waar u post kunt inleveren.

In oktober vindt de jaarvergadering plaats, waar de hoogte van de ouderbijdrage wordt besproken en vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een uitnodiging, de agenda en het verslag van de vorige vergadering. Namens de voorzitter van de oudervereniging nodigen wij van harte uit deze bij te wonen.

U kunt leden van de oudervereniging natuurlijk altijd aanspreken. Het bestuur van de oudervereniging wordt jaarlijks gekozen tijdens de jaarvergadering.

De enige bron van inkomsten voor alle activiteiten is de ouderbijdrage.

intocht Sinterklaas intocht Sinterklaas

Het huidige bestuur van de oudervereniging:
Voorzitter 
Bianca van Diessen 
Secretaris
Ankie Keeris  
Penningmeester
Teun Haegens
Ledenadministratie
Teun Haegens 

Verdeling OV leden per groep

Groep 1 tm 4
Cassy Damen
Jeroen van Gestel
Ankie Keeris
Gemma van de Ven 

Groep 4 tm 8
Monique de Wit 
Bianca van Diessen  
Saskia Rijnders
Erline Lisitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeling activiteiten schoolbreed

Carnaval
Ankie Keeris
Cassy Smets-Damen

 Sinterklaas
Bianca Spitters
Erline Lisitano
Suzanne Mehagnoul

Kerst
Cassy Smets- Damen
Gemma van de Ven 

Schoolfotograaf
Erline Lisitano
Monique de Wit

Pasen
Gemma van de Ven 
Suzanne Mehagnoul
(Ankie Keeris)

 
Koningsspelen
Ankie Keeris
Monique de Wit
Jeroen van Gestel
Janco Venderbos

Schoolontbijt
Jeroen van Gestel
Ankie Keeris            
Janco Venderbos