OUDERVERENIGING

Oudervereniging Oudervereniging


De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met directie, teamleden en schoolraad een groot aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk ontbijt, schoolreisjes, het schoolkamp en de musical van de groepen 8. Daarnaast draagt de oudervereniging zorg voor groepsactiviteiten. Hierbij moet u denken aan kasteelbezoek, speeltuin bezoek, bezoek aan het van Goghmuseum en nog veel meer! Ook betrekt de oudervereniging ouders bij het schoolgebeuren en geeft aandacht aan blijde en minder blijde gebeurtenissen onder leerlingen en leerkrachten.

Vergaderingen

De oudervereniging vergadert maandelijks bij één van de leden thuis. Informatie over de activiteiten vindt u in de nieuwsbrief. De oudervereniging heeft een postvak op school waar u post kunt inleveren.

In oktober vindt de jaarvergadering plaats, waar de hoogte van de ouderbijdrage wordt besproken en vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een uitnodiging, de agenda en het verslag van de vorige vergadering. Namens de voorzitter van de oudervereniging nodigen wij van harte uit deze bij te wonen.

U kunt leden van de oudervereniging natuurlijk altijd aanspreken. Het bestuur van de oudervereniging wordt jaarlijks gekozen tijdens de jaarvergadering.

De enige bron van inkomsten voor alle activiteiten is de ouderbijdrage.

intocht Sinterklaas intocht Sinterklaas

Het huidige bestuur van de oudervereniging:
Voorzitter
Ankie Keeris
Secretaris
Daniëlle Bax
Penningmeester
Teun Haegens/ Noortje de Leeuw

Contact : ovzeelsterhof@outlook.com

Verdeling OV leden per groep

Groep 1/2
Marloes van Dinther
Sebastiaan de Leeuw
Ilse Kerkhofs
Daniëlle Bax
Nicole Baselmans

Groep 3
Marloes van Dinther
Ankie Keeris
Nicole Baselmans

Groep 4
Marloes van Dinther
Ilse Kerkhofs

Groep 5/6
Ankie Keeris
Cassy Smets-Damen
Marieke & Leon Berkers
Suzanne Mehagnoul
Daniëlle Bax

Groep 7
Cassy Smets-Damen
Danielle Bax

Groep 8
Suzanne Mehagnoul
Marieke & Leon Berkers

Verdeling activiteiten schoolbreed

Carnaval
Ankie Keeris
Cassy Smets-Damen
Danielle Bax
Marieke/ Leon Berkers

Sinterklaas
Suzanne Mehangoul
Marloes van Dinther
Marieke/ Leon Berkers

Kerst
Cassy Smets- Damen
Danielle Bax
Marieke/ Leon Berkers

Schoolfotograaf
Marloes van Dinther

Pasen
Sebastiaan de Leeuw
Suzanne Mehagnoul
Ankie Keeris (paashaas)

Koningsspelen
Ankie Keeris
Jeroen van Gestel
Danielle Bax
Leon en Marieke Berkers
Sebastiaan de Leeuw

Schoolontbijt
Ankie Keeris