Donderdag 01 juli 2021

Schoolplein

Het afgelopen jaar is er door enkele mensen heel hard gewerkt aan een plan voor het vergroenen en vernieuwen van onze schoolpleinen. Het moeten niet alleen prettigere speelplekken worden maar met name ook minder warme en meer watervriendelijke pleinen.


Schoolplein

 In het plan zit een waterberging voor de opslag van water verwerkt. Daarnaast wordt het schoolplein zo ingericht dat er voldoende schaduw en groen aanwezig is. Voor de kinderen zijn er veel speelplekken en hoeken bedacht waar ze niet alleen creatief en vrij kunnen spelen maar ook nog eens kunnen ontdekken in de natuur. 

De ideeën komen oorspronkelijk uit de groepen via de leerlingenraad. Dit is door Puur Groen, ontwerper Sabine Sloothaak Niessen verwerkt in de voorlopige ontwerpen die in de bijlagen staan. Janco Venderbos, een ouder uit de OV, heeft vervolgens twee uitgebreide subsidie aanvragen ingediend die afgelopen weken zijn verstuurd. Tot slot heeft Korein Blaarthemseweg, onze partner in de kinderopvang een groot bedrag toegezegd in de realisatie van het plein. Dit maakt dat de begroting van het plein bijna sluitend is. Wellicht zal er nog een klein deel bij partners in de wijk of via sponsoring opgehaald moeten worden.

Als alles loopt zoals het gepland is kunnen we in oktober starten met de aanplant en bouw van dit schoolplein. Hiervoor zullen we graag gebruik maken van alle ouders die ons willen helpen met het aanplanten van het groen en het sjouwen van tegels en materialen. Voor die tijd zullen we u verder informeren hoe u ons kunt helpen.

Meer nieuws