Zeelsterhof

Veldvest

Het bestuur van onze school ligt in handen van Veldvest, stichting voor Algemeen Bijzonder en Katholiek Onderwijs. De naam is een samenvoegsel van Veldhoven en de dorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre. De Stichting heeft negentien scholen onder zich, waaronder zeventien basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Raad van Toezicht en College van Bestuur

Stichting Veldvest heeft een eenhoofdig College van Bestuur, Jos de Mönnink, die toezichthoudend en beleidsvormend te werk gaat. Het beleid en de doelstellingen van de stichting komen in samenspraak met de schooldirecteuren tot stand. Het bestuur bewaakt de kaders en zorgt ervoor dat er planmatig wordt gewerkt. De directeuren zijn resultaatverantwoordelijk voor de gang van zaken op de scholen en werken met managementcontracten.

De Raad van Toezicht beoordeelt het beleid van de stichting en controleert of middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet. De RvT kan vanuit aanwezige deskundigheid het bestuur ook van advies voorzien. De leden van de raad zien er op toe dat het bestuur strategisch weloverwogen en maatschappelijk verantwoorde beleidskeuzes maakt. De raad is ook werkgever van het CvB.

Contact Stichting Veldvest

Adres:
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
Tel. Nr: 040-2531201
Fax nr: 040-2547776
E-mail adres: info@veldvest.nl

www.veldvest.nl

DSC394 P8A7791 MG 509 MG 606