Zeelsterhof

Team Zeelsterhof

Het team van Zeelsterhof bestaat uit 29 enthousiaste leerkrachten. Er werken zowel juffen als meesters, junior en senior, fulltimers en parttimers. Op het moment zijn er 16 groepen. Iedere groep beschikt over een ondersteuner/opleider die de vorderingen en ontwikkelingen van de leerling en leerkracht cyclisch mee volgt. Zeelsterhof wordt geleid door de directeur Marieke Wensing.

Het team wordt ondersteund door een conciërge, administratief medewerkster en managementassistente.

team

Groepsleerkrachten

 

2020/2021 

1/2a  Anja van den Bliek  en Franka Jonker

1/2b  Yvette Waterschoot en Conny vGils

1/2c   Lilian van der Wijst en Yvette Waterschoot

1/2d   Vanaf jan/febr 2021

3a     Liset Blommaert en Lieke van Gils

3b    Lieke van Gils en Mariëlle van Eerd

4a    Marleen Vincken en Ingrid Sanders

4b    Rian Nijhof

5a    Rob Spoormans en Linda van der Ven

5b    Ingrid Jansen en Elles Gruijters

6a    Ingrid Vrieswijk en Ingrid Sanders

6b    Kristianne Timmers en Carla de Groot

7a    Twan van der Linden

8a    Koen van Otten

7/8b  Maaike van Gorp en Elise Ligtenberg

Ambulant:

Directeur:

Tatiana Bastiaanse 

Management
ondersteuner:

Ines van der Meer

Administratief medewerkster:

Agatha Gerlings

Intern begeleiders

 

Daiënne Verspaandonk (dinsdag en donderdag) groepen 1 tot en met 5

Linda van der Ven ( maandag en dinsdag) groepen 6 tot en met 8

Conciërge:

Frans Nouwens (’s morgens)

Groepen

Groepsindeling

Op school spreken we over de onderbouw (de groepen 1/2), de middenbouw (de groepen 3, 4 en 5) en de bovenbouw (de groepen 6, 7 en 8). Kinderen van 4 jaar worden bij het begin van hun schoolloopbaan geplaatst in een groep 1/2 met klasgenoten van 4 t/m 6 jaar. In de groepen 3 t/m 8 zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in homogene groepen.

Groepsgrootte

De grootte van de groepen kan variëren van 20 tot ongeveer 30 kinderen, afhankelijk van het aantal kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep. Door gecombineerde groepen 1/2 kunnen we de groepsgrootte beperkt houden. In de loop van het schooljaar vindt gespreide instroom plaats. Kinderen die gedurende het schooljaar in groep 1 instromen blijven het volgende schooljaar bij dezelfde leerkracht. De kinderen van groep 1 gaan na het eerste jaar naar een andere leerkracht in groep 2. Vanaf groep 3 blijven de groepen over het algemeen vrij constant.

Op onze school staat het samen leren centraal. Er ontstaat een leergemeenschap van leerlingen, leerkrachten, studenten, directie en Pabo. Samen zijn we bezig met en verantwoordelijk voor het onderwijs voor kinderen, maar ook voor collectieve leerprocessen voor iedereen. Aankomende leerkrachten en onderwijsassistentes en klassenassistentes bieden we werkplekleren, het leren in de praktijk.

Werkwijze

Zeelsterhof werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie. Leerkrachten dragen kennis over en zetten de leerlingen aan tot zelfstandig, zelfsturend en samenwerkend leren.

Het opbrengstgericht werken staat de komende jaren centraal. Leerkrachten hanteren het directe instructiemodel. Dit is een lesmodel waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende leervermogens van kinderen.