Zeelsterhof

Team Zeelsterhof

Het team van Zeelsterhof bestaat uit 29 enthousiaste leerkrachten. Er werken zowel juffen als meesters, junior en senior, fulltimers en parttimers. Op het moment zijn er 16 groepen. Iedere groep beschikt over een ondersteuner/opleider die de vorderingen en ontwikkelingen van de leerling en leerkracht cyclisch mee volgt. Zeelsterhof wordt geleid door de directeur Marieke Wensing.

Het team wordt ondersteund door een conciërge, administratief medewerkster en managementassistente.

43729001 team

Groepsleerkrachten

 Groep leerkrachten 2017-2018

1/2a   Elles Gruijters            ma en di

          Anja van den Bliek     wo om de week, do en vr

          Ingrid Jansen             wo om de week

1/2b   Marleen Kennis           ma en di

          Lieke van Gils            wo, do en vr

1/2c   Yvette Waterschoot     ma, di en wo

          Lilian van der Wijst     do en vr 

          Connie van Gils          Zal haar re-intergratieproject vervolgen in de groepen 1/2                                      

3a      Liset van Megen          ma, di,wo en do   

          Natalie Holsteens        vr

3b      Els Hermans               ma, di en wo

          Koen van Otten          do en vr

4a*     Natalie Holsteen         ma en di

           Franka Jonker            wo, do en vr

4/5b*  Rian Nijhof                full-time

5a       Ingrid Jansen             ma en di

          Marielle van Eerd        wo, do en vr

6a      Rob Spoormans           ma om de week, di, wo, do en vr

         Linda van der Ven        ma om de week

6b     Gemma van der Aalst   ma, wo, do en vr

         Kristianne Timmers      di

7a     Carla de Groot             ma en vr

         Harrie Nouwens           di, wo en do

7b     Twan van de Linden      full-time

8a     Ingrid Vrieswijk           ma, di en vr

         Kristianne Timmers     wo en do

8b     Koen van Otten            ma en di

         Maaike van Gorp          wo, do en vr

*Woensdag om de week extra inzetbaarheid van Ingrid Jansen ten dienste van gr 4, gr 5, gr 4/5

Ambulant

Directeur: 

Marieke Wensing

Management
ondersteuner:

Ines van der Meer

Administratief medewerkster:

Agatha Gerlings

Intern begeleiders 

 

Daiënne Verspaandonk (dinsdag en donderdag) groepen 1 tot en met 5

Linda van der Ven ( maandag om de week, dinsdag en donderdag) groepen 6 tot en met 8

Conciërge: 

Frans Nouwens (’s morgens)

Groepen

Groepsindeling

Op school spreken we over de onderbouw (de groepen 1/2), de middenbouw (de groepen 3, 4 en 5) en de bovenbouw (de groepen 6, 7 en 8). Kinderen van 4 jaar worden bij het begin van hun schoolloopbaan geplaatst in een groep 1/2 met klasgenoten van 4 t/m 6 jaar. In de groepen 3 t/m 8 zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in homogene groepen.

Groepsgrootte

De grootte van de groepen kan variëren van 20 tot ongeveer 30 kinderen, afhankelijk van het aantal kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep. Door gecombineerde groepen 1/2 kunnen we de groepsgrootte beperkt houden. In de loop van het schooljaar vindt gespreide instroom plaats. Kinderen die gedurende het schooljaar in groep 1 instromen blijven het volgende schooljaar bij dezelfde leerkracht. De kinderen van groep 1 gaan na het eerste jaar naar een andere leerkracht in groep 2. Vanaf groep 3 blijven de groepen over het algemeen vrij constant.

Op onze school staat het samen leren centraal. Er ontstaat een leergemeenschap van leerlingen, leerkrachten, studenten, directie en Pabo. Samen zijn we bezig met en verantwoordelijk voor het onderwijs voor kinderen, maar ook voor collectieve leerprocessen voor iedereen. Aankomende leerkrachten en onderwijsassistentes en klassenassistentes bieden we werkplekleren, het leren in de praktijk.

Werkwijze

Zeelsterhof werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie. Leerkrachten dragen kennis over en zetten de leerlingen aan tot zelfstandig, zelfsturend en samenwerkend leren.

Het opbrengstgericht werken staat de komende jaren centraal. Leerkrachten hanteren het directe instructiemodel. Dit is een lesmodel waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende leervermogens van kinderen.