Zeelsterhof

Partners

Zeelsterhof heeft verschillende partners, waarmee nauw wordt samengewerkt.

Wilt u uw kind aanmelden voor tso van Korein Kinderplein? Ga dan naar Mijn Ouderportaal en kies voor Tussenschoolse opvang. U bent zelf verantwoordelijk voor aan- en afmelding van uw kind(eren). Wanneer een kind niet digitaal wordt afgemeld, worden de kosten in rekening gebracht.

DSC399 DSC178 DSC409

Links

Voor de Tso https://www.koreinkinderplein.nl/kinderopvang/tussenschoolse-opvang.html

Voor de Bso, dagopvang en peuterwerk www.koreinkinderplein.nl

Voor Stichting Veldvest www.veldvest.nl

Voor de gemeente Veldhoven www.veldhoven.nl

Voor Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven www.cjgveldhoven.nl