Zeelsterhof

Onderwijs & opvang

Veldhoven heeft drie MFA’s (Multi Functionele Accommodaties): Veldhoven Noord , Midden en Zuid. Zeelsterhof wordt De Brede School voor Veldhoven-Oost.

Een brede school voorziet gedurende de dag in onderwijs en opvang. Dit maakt dat Zeelsterhof in nauwe samenwerking met Korein Kinderplein naast de TSO (Tussenschoolse opvang) en BSO (Buitenschoolse opvang) ook dagopvang voor 0-4 jarigen gaat verzorgen.

Een brede school heeft daarnaast een wijkfunctie, met bijvoorbeeld functies als een muziekschool, zorg en welzijn. Dit krijgt de komende jaren steeds meer vorm. Met Korein Kinderplein en Stichting Stimulans zijn er dagarrangementen  waarbij we werken vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs en opvang. Kinderen gedijen tenslotte het beste bij een heldere en herkenbare structuur; voor, tijdens en na schooltijd.

DSC227 DSC408 P8A7861

Opvang

Tussenschoolse opvang

Twaalf uur. De schoolbel gaat. Tijd voor de lunchpauze! Gezellig overblijven op de basisschool. Bijkomen van de ochtend, buiten lekker de benen strekken en nieuwe energie opdoen voor de middag.

Voor groot en klein

Korein Kinderplein verzorgt de tussenschoolse opvang (tso) op basisschool Zeelsterhof. Deze tso is er voor groot en klein. De kinderen eten onder begeleiding rustig een boterham, spelen en ontspannen. Door even lekker buiten te bewegen, hebben ze een plezierige pauze en krijgen ze weer volop energie voor daarna. En u kunt ervan uitgaan dat alles goed geregeld is. Bekijk meer informatie over tso van Korein Kinderplein.

Top geregeld

Met tso van Korein Kinderplein weet iedereen waar hij aan toe is: de kinderen, de school en de ouders. Allerlei belangrijke zaken leggen we in overleg met de school vast in een pedagogisch werkplan. We stimuleren bijvoorbeeld ook een gezond eetpatroon en voldoende lichaamsbeweging. Want je leert beter wanneer je gezond eet en beweegt!

Samen zorgen leerkrachten en pedagogisch medewerkers voor een goede overblijftijd.

Dagarrangement

Tso is onderdeel van het Korein Kinderplein dagarrangement. Binnen dit arrangement kiest u zelf welke vorm(en) van kinderopvang u nodig hebt: voorschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang. Hiermee zorgen we voor een doorgaande ontwikkellijn, die de ontwikkeling van uw kind bevordert. Bovendien ziet uw kind zo vooral dezelfde, vertrouwde gezichten op één dag.

Drinken

Korein Kinderplein verzorgt geen drinken tijdens de tso. Kinderen moeten daarom hun eigen drinken meenemen naar school.

Kosten tussenschoolse opvang

Maakt uw kind op vaste dagen in de week gebruik van tso? Of alleen af en toe een keertje? U kunt zelf een planning maken. Via het Ouderportaal regelt u dat snel en gemakkelijk. Met uw inlogcode regelt u zelf het dagarrangement van uw kind. Op de dagen die u zelf kiest.

Tarieven tussenschoolse opvang (schooljaar 2017-2018)

Hoe eerder uw melding, hoe voordeliger de basistarieven:

• € 1,50 per dag bij aanmelden langer dan 7 dagen voor de tso-dag;

• € 1,95per dag bij aanmelden tussen 7 dagen en 1 dag* voor de tso-dag;

• € 2,25 per dag bij aanmelding 1 dag* voor of op de tso-dag zelf.

* 1 dag vóór de tso betekent:

Voor tso op maandag: uiterlijk vrijdag om 12.00 uur aanmelden

Voor tso op dinsdag: uiterlijk maandag om 12.00 uur aanmelden

Voor tso op donderdag: uiterlijk dinsdag om 12.00 uur aanmelden

Voor tso op vrijdag: uiterlijk donderdag om 12.00 uur aanmelden

Aan- en afmelden Wilt u uw kind aanmelden voor tso van Korein Kinderplein? Ga dan naar Mijn Ouderportaal en kies voor Tussenschoolse opvang. U bent zelf verantwoordelijk voor aan- en afmelding van uw kind(eren). Wanneer een kind niet digitaal wordt afgemeld, worden de kosten in rekening gebracht.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met de locatieverantwoordelijke van Korein Kinderplein.

Let op: omdat tussenschoolse opvang niet onder de Wet Kinderopvang valt maar onder de Wet Primair Basisonderwijs, krijgt u hiervoor geen kinderopvangtoeslag.

Reguliere schooltijden

Schooltijden voor groep 1 t/m 8
Maandag-, dinsdag- en donderdagochtend: 8.30u tot 12.00u
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag: 13.00u tot 15.15u
Woensdag- en vrijdagochtend: 8.30u tot 12.15u
Woensdag- en vrijdagmiddag: vrij.