Zeelsterhof

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met directie, teamleden en schoolraad een groot aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk ontbijt, schoolreisjes, het schoolkamp en de musical van de groepen 8. Daarnaast draagt de oudervereniging zorg voor groepsactiviteiten. Hierbij moet u denken aan kasteelbezoek, speeltuin bezoek, bezoek aan het van Goghmuseum en nog veel meer! Ook betrekt de oudervereniging ouders bij het schoolgebeuren en geeft aandacht aan blijde en minder blijde gebeurtenissen onder leerlingen en leerkrachten.

DSC273 DSC422

Ouderbijdrage

De enige bron van inkomsten voor alle activiteiten is de ouderbijdrage.

Voor meer info hierover klik hier.

Vergaderingen

De oudervereniging vergadert maandelijks bij één van de leden thuis. Informatie over de activiteiten vindt u in de nieuwsbrief. De oudervereniging heeft een postvak op school waar u post kunt inleveren.

In oktober vindt de jaarvergadering plaats, waar de hoogte van de ouderbijdrage wordt besproken en vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een uitnodiging, de agenda en het verslag van de vorige vergadering. Namens de voorzitter van de oudervereniging nodigen wij van harte uit deze bij te wonen.

U kunt leden van de oudervereniging natuurlijk altijd aanspreken. Het bestuur van de oudervereniging wordt jaarlijks gekozen tijdens de jaarvergadering.

jaarverslag oudervereniging

Het huidige bestuur van de oudervereniging:

Contactpersonen oudervereniging 

Contactpersonen oudervereniging

Schooljaar 2019-2020

Verdeling activiteiten schoolbreed:

 Carnaval
Ankie Keeris
Cassy Smets-Damen

 Sinterklaas
Bianca Spitters
Erline Lisitano
Suzanne Mehagnoul
Wendy Schennink

Kerst
Cassy Smets- Damen
Wendy Schennink 

Schoolfotograaf
Erline Lisitano
Monique de Wit

Pasen
Wendy Schennink 
Suzanne Mehagnoul
(Ankie Keeris)

Koningsspelen
Ankie Keeris
Monique de Wit
Jeroen van Gestel
Janco Venderbos

Schoolontbijt
Jeroen van Gestel
Ankie Keeris            
Janco Venderbos

Ledenadministratie
Teun Haegens 

 

Verdeling OV leden per groep 

Groep 1/2
Wendy Schennink
Suzanne Mehagnoul

Groep 3
Suzanne Mehagnoul
Ankie Keeris

Groep 4
Janco Venderbos
Cassy Smets-Damen

Groep 5
Ankie Keeris
Suzanne Mehagnoul

groep 6
Cassy Smets-Damen
Ankie Keeris
Jeroen van Gestel
Janco Venderbos

Groep 7
Bianca Spitters
Erline Lisitano

groep 8
Bianca Spitters
Monique de Wit
Erline Lisitano

Voorzitter 
Bianca van Diessen 

Secretaris
Ankie Keeris  

Penningmeester
Teun Haegens